ZUZANNA SCHMUKALLA

PAPIERARBEITEN
Auswahl


o.T.   ❘    Wasserfarben auf Papier,   2021,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Wasserfarben auf Papier,   2021,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Wasserfarben auf Papier,   2021,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2020,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2020,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2020,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2020,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2020,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2020,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2020,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2016,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2016,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2016,   60 x 80 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2016,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2016,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2016,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2016,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2016,   60 x 80 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2016,   80 x 60 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2016,   60 x 80 cm

o.T.   ❘    Tusche auf Papier,   2016,   80 x 60 cm

Wald II   ❘    Aquarell auf Papier,   2016,   52 x 36 cm

Wald II   ❘    Aquarell auf Papier,   2016,   52 x 36 cm

Wald II   ❘    Aquarell auf Papier,   2016,   26 x 15 cm

Wald II   ❘    Aquarell auf Papier,   2016,   26 x 19 cm

Wald II   ❘    Aquarell auf Papier,   2016,   27 x 24 cm

Wald II   ❘    Aquarell auf Papier,   2016,   25 x 22 cm

Wald II   ❘    Aquarell auf Papier,   2016,   25 x 22 cm

Wald II   ❘    Aquarell auf Papier,   2016,   22 x 25 cm

nach oben


Zuzanna Schmukalla · Hubertusweg 60 · 13465 Berlin · Tel.: 0049 (0) 1632344172 · E-Mail: z.schmukalla@gmail.com